beskriv hva du vil gjøre med meg, så velger jeg kanskje å gi bort jomfruen til deg