send mel til. Meg pm vis det er noen som vil trefes