http://www.raredisease.org/

Da finner du (kankje ikke) ut hva som feiler deg...