En skipper på en skute i Arktis:
"Se all den pakkisen" sa skipperen til sin pakistanske styrmann...

*fnis*