Forbudt å nekte barna nettporno:
http://www.itavisen.no/sak/374618/Fo...rna_nettporno/

Amerikansk finjuss slår til igjen.
Det strider mot den amerikanske grunnloven å nekte barn å se nettporno.

Judge Lowell Reed i U.S. District Court i Philadelphia har kommet til at det er grunnlovsstridig
å innføre offentlige tiltak som hindrer barn i se porno på nettet.
Man kan heller ikke straffe selskaper som gjør porno tilgjengelig for barn.

Aldri håndhevet.
Dermed er grunnlaget revet bort fra porno-loven (Child Online Protection Ac)
som president Bill Clinton trumfet igjennom i 1998.
Loven ble vedtatt, men har blitt stoppet av domstoler hver gang den har blitt forsøkt brukt.

Foreldre må gjøre jobben.
Som flere dommere før ham mener Lowell Reed at
grunnlaget for loven strider mot ytringsfriheten.
Reed uttrykker sympati for lovens intensjon,
men mener at den ikke kan brukes til å hindre barn i å se nettporno.


Denne jobben må foreldre, skole og andre i samfunnet gjøre, mener dommeren.