Nyhetsreporter nekter å rapportere om Paris
Hilton

http://www.studentplaneten.no/video.php?id=452

- Tre