men dette er vel å dra det litt vel langt?

http://www.dingz.no/php/art.php?id=374630