Som to dråper vann...
http://www.nesteklikk.no/20040305/40815.html

Lars M skriver: Jeg synes Kristanna Loken fra «Terminator 3»
og Fremskrittspartiets Siv Jensen er ganske like, og skremmende!