It has come to our attention that Warner Bros has employed the police officer in charge of the whole investigation about The Pirate Bay. This is of course probably something highly illegal and at the least a very big scandal. We've issued a press release.


2008-04-18, for immediate release: Chief police investigator in Pirate Bay trial employed by the copyright industry

Jim Keyzer has had a leading role in the prosecution against The Pirate Bay as head of the preliminary investigation. In the
upcoming trial he is expected to be a key witness and due to being a police investigator to have high credibility.

Keyzer was also heading an investigation where The Pirate Bay sued some of the mayor media corporations for data trespassing.
That case was recently cancelled by him.

But....

New information reveals that the 39-year old investigator isn't the objective professional a police investigator should be.
Since March 16 this year, he is employed by Warner Bros, one of the plaintiffs in the prosecution against The Pirate Bay.
Keyzer himself confirmed the information but refused to reveal what his position within the company is.

- It was yesterday that the blog, kopit.se, discovered that Jim had changed employer on his Facebook profile. The new employer
was Warner Bros and we decided to call him up and ask about it. He confirmed that he is an employee there and we can't see it
in any other way than this being the reward for a work well done from the new employer of the police - the entertainment industry,
says Peter Sunde of The Pirate Bay.

According to Peter Athlin, Sunde's laywer, the consequence of the information could be that the investigation has to be remade.

- If the trial wasn't already just a political theatre, this clearly shows that this is not a fair and balanced trial. The copyright
industry stands no chance in an objective legal judgement and therefor have to cheat their way forward. Their legitimacy has hit rock
bottom, says Magnus Eriksson of copyright critics Piratbyrån (Bureau for Piracy).

- This is a legal outrage. Talk about biased, Sunde continues. Keyzer is in charge of the investigation. No matter the reasons to
switch employer, this investigation has not been fair. We have felt that the investigation has concentrated on trying to locate something
to point out as wrong with The Pirate Bay instead of determining if the activities of the site are unlawful or not.

Monique Wadsted, laywer at MAQS law firm, representing Hollywood in the case, comments on the story this way:
- I suppose this is Warner Bros way of expressing how they feel about the good work Jim Keyzer has done. But nothing inappropriate
has been going on during the preliminary investigation.

How nice of Hollywood to come up with yet another unbiased voice to tell us the truth...About time to investigate the investigators!
2008-04-18, för omedelbar publicering: Ansvarig polis i Pirate Bay-rättegång anställd av upphovsrättsindustrin

Jim Keyzer har haft en ledande roll i Pirate Bay-åtalet som ensam ansvarig polisutredare och i den kommande rättegången förväntas han vara ett av nyckelvittnena
där han i och med sin yrkesroll förväntas få stor trovärdighet.

Keyzer har också varit ansvarig polis för den utredning där representanter för The Pirate Bay har anmält några av dom största mediaföretagen i Sverige för olaga dataintrång.
Fallet lades nyligen ner av just samma polis.

Nya uppgifter avslöjar nu att 39-åringen inte är den objektiva yrkesman en polisutredare borde vara. Sedan åtminstone 16 mars är han anställd av Warner Bros, en av målsägarna
i fallet mot The Pirate Bay. Själv bekräftar han uppgifterna, men vill inte uppge vad hans nya position innebär.

- Igår upptäckte bloggen Kopit.se att Jim Keyzer bytt arbetsgivare på sitt Facebook-konto. Ny arbetsgivare var Warner Bros och vi valde att ringa upp mannen. Han bekräftade
själv att han var anställd där. Själva har vi svårt att se detta som något annat än en betalning för ett väl utfört arbete åt polisens nya arbetsgivare, säger Peter Sunde på
The Pirate Bay.

Enligt Peter Althin, advokat för Peter Sunde kan konsekvenserna av uppgifterna bli att utredningen måste göras om.

- Om inte Pirate Bay-rättegången redan tidigare har gått att klassa som politisk teater visar det här med all tydlighet att det inte handlar om en schyst rättegång.
Upphovsrättsindustrin har inte en chans att vinna en objektiv juridisk bedömning utan måste fuska till sig framgång. Samma upphovsrättsindustri som i enligt kommande lagförslag
ska få polisiära befogenheter när det gäller att få ut adressuppgifter till bredbandskunder, kommenterar Magnus Eriksson på upphovsrättskritiska organisationen Piratbyrån.

- Det är en rättsskandal. Snacka om jäv. Han har haft hand om hela utredningen. Oavsett hur rätt eller fel det kan vara att gå till ett annat arbete så känns det inte alls som
att den här utredningen har gått till på ett schyst sätt. Vi har upplevt hela utredningen som att den har varit inriktad på att försöka hitta fel hos oss istället för att reda
ut om det har skett ett fel, menar Sunde.

Monique Wadsted, advokat på advokatbyrån MAQS, representerar de amerikanska filmbolagen i målet kommenterar uppgifterna så här till Sydsvenskan.
- Det är väl ett uttryck för att Warner Brothers i Sverige tycker att Jim Keyzer har gjort ett bra jobb. Men det är inte så att det har försigkommit något otillbörligt under
den här förundersökningen.

Ännu en "objektiv" röst som försäkrar oss om hur det ligger till alltså... Hög tid för en utredning av utredarna!

De åtalade i fallet har under fredagen fortfarande inte tagit ställning till huruvida en JO-anmälning kommer ske, men finner det högst sannolikt.

För mer information:
- Kontakta Peter Sunde, presstalesman The Pirate Bay, 08-403 79 500 (Skype: brokep)
- Kontakta Magnus Eriksson, presstalesman Piratbyrån, 070-9620896 (magnus@piratbyran.org)
- http://***************** eller http://piratbyran.org

Om The Pirate Bay (TPB):
TPB är Sveriges i särklass största nätsida - det är faktiskt en av dom 100 största i världen. TPB är dessutom världens största fildelningsnätverk.
Genom systemet kan vem som helst distribuera digital information utan censur och utan några avgifter.
Under sommaren kommer TPB även delta i en av de mest prestigefyllda konstfestivalerna, Manifesta i Bolzano, Italien.