Håndverker som jobber mye i Indre Agder prøver å legge inn formiddagsbesøk hos "enslige husmødre" eller par der hun krever ekstra oppmerksomhet.

Kan unntaksvis bevege meg helt ut i kystområdene om det skulle være ønskelig!