Jeg synes BDSM er facisnerende og ønsker i utgangspunktet en subtøs som sammen med meg, her på nettet, vil utforske og lære og finne ut av denne spennende livsstilen. Jeg er heller ikke fremmed for en slags "Mentor" som kan lære meg om denne verdenen, men først og fremst en subtøs.Perfekt om du har noe erfaring og kan hjelpe en kommende Master i gang.