jeg kan være mobil rundt om i agderfylkene fantasien setter grenser på hva vi kan gjøre