Er det planer om fleire treff i nærmeste fremtid ?