Vil du suge men ute på Fornebu i dag bak en busk eller i bilen din ? Jeg er ute og trenet der i dag på formidagen