Er du nysgjerrig eller erfaren innen BDSM og kan sette pris på det mentale og kanskje det fysiske spillet i leken. Ta kontakt!