Hva kan man finne på denne våte Torsdagen? Det er inne vær. Kjeder meg..