Dragvoll i kveld kl 22:00? Kommer om flere melder sin interesse.....