Når det til stadighet postes feil her, og ikke minst alle kommentarene, føres det statistikk for slikt?