Har fått henvendelser fra et par brukere om egne underforum for fake/art og kjendiser..

Etter å ha kjørt en spørreundersøkelse noen dager, ser det imidlertid ut til at interessen er heller laber.

Kan det skyldes at undersøkelsen ligger lite synlig under "generell prat"?

https://www.nakenprat.com/generell-prat/16809-flere-underforum.html

Voten vil snart bli stengt om ikke interessen tar seg opp..