er syykt pratesjuk så kristoffer_krj@hotmail.com er mailen om noen er kiine. <33