Vi har planer om å ta en Oslo helg, er det et par som har lyst å treffe oss.
Vi har hotell.