Reiser ned 23.8 for å bo i Palmabukten, andre som skal samme vei i tidsrommet???