Reiser ned 23.8 for å bo ved Palmabukten. Andre som skal samme vei i tidsrommet??