Han 36, hun 49. Alminnelige, hyggelige og sportye mennesker med stor appetitt.
Send oss en pm davel