sentralt på østlandsområdet

send PM for mer info og bilder

mvh
2kk