Vi er et utforskende par, som søker etter en ekstra dame.
Er dette noe du har tenkt på, send oss en PM.
Da kan vi utveksle info og bilder.
Vi venter i spenning :-)