Etterlyser noen bilder fra Hove eller andre festivaler rundt om i Norge!