Er det noen som vethvor jeg kan få tak i gode filmer med barbering?
Norske utøvere hadde selvfølgelig vært best