Har du string på nå? Fostår de slik at bruk av string blant damer har gått ned så bare lurer på om de stemmer på forhånd takk