Ser etter bilder av 3 jenter som har vært i Aktuell Rapport i 2002 ca.
Trine, Julie og Cathrine.

Noen som har?