Alla 24 gallerier av onlinemagasinets julkalender någon som har?
gärna i en rar fil som en jul klapp till oss alla om det går.
Tack och God Jul!