Bilder av Harald Rønneberg burde det vel finnes en del av nå?