Jeg mener å huske at den tidligere skytterdronninga Mette Finnestad figurerte i et par blader tidlig på -90 tallet? Aktuell rapport,Coctail eller lignende.
Er jeg helt på viddene, eller husker jeg riktig? Om dette stemmer, har noen bildene?