Har lett etter bilder av dem men finner lite. Er det noen som har noe av dem?