Jeg er ute etter home tapes fra kjente personer. Har funnet en del på tidligere linker, men mange av linkene er lukket siden det har gått for lang tid. Er det mulig å få lagt ut ting på nytt, og dersom det er kommet noen nye hadde det vært fint å sett det også Den med Janine lindemulder og han Vince karen hadde vært fett..