Der skjer det litt av hvert. Kom med bilder, noen.