Ho dær dama såmm har det tv programme grønn glede
Ho har nån veldi store mugge.Dæmm har æ løst tel å ta en litt nermere titt på,
Frodi fin dama d dær.