Ser mange av de trådene jeg har kikket på er gjerne 2-3 år gmle... eller har jeg misforstått noe?
Burde ikke de bli sletta når dem ikke gjelder lenger.. nå tenkte jeg på treff -tråder