noken som vill ha eit møte i tromsø i dag 1 sept..