Läser du Vi Menn frekvent eller prenemererar du på bladet? Jag har varit i utlandet och missat några nummer. Någon som kan hjälpa mig med lite info från de nummer som kom ut sista veckan i oktober och första veckan i november? Då skulle jag bli väldigt tacksam!