Noen par som ønsker en tilskuer I troms?
E mobil rundt omkring.
M27