Flott gressenkemann 48 vil dele av sine goder til de trengende. Ute, hjemme, hos dere?