Noen som skal dit?
Jeg har ekstra billett hvis ønskelig.
Kan treffes der i dag eller morgen søndag.