noen som vil leke med arbeidskar i airbeidsklær nå? kan stillle opp på kort varsel