Kjører sørover fra Sandnes nå om noen vil stoppe meg på vegen