Jg bor på hotell i Sandnes frem til onsdag om noen par evt vil stikke innom