Kjører oppover dalen i 1700 tida, vært deilig med et sugestopp