Er på hotell i Trondheim 29. september til 3. oktober.
Bare å si fra om noen vil ha et diskret treff i de sene nattestimer