Jeg suger deg tom og svelger, så går vi hver for oss