Voksen bim kjører fra Møre nord-vestover nå (E39--->Hitra)...se profil og kom med forslaginnspill om du vil...(minst 30+)...